PERSONELL

Vi gir våre kunder en enklere hverdag!

Vi er sammensatt tverrfaglig. Vi behersker mange fagområder innenfor bygg og eiendom.

Vi har følgende personell:
 • Tømrere m/fagbrev
 • Malere m/fagbrev
 • Maskinkjører
 • Vaktmestere
 • Byggmester
Vi har følgende sertifisering og kurser:
 • Mesterbrev
 • Alle har svennebrev
 • Brannsikringskurs
 • Brannvernledere
 • Asbest sertifisering
 • Sertifisert på varme arbeider
 • Lift og fallsikringskurs
 • Våtromssertifikat
 • Maskinførerbevis