BYGGSERVICE

 

Bo-service leverer byggservice

Med byggservice mener vi mindre eller større utbedringer som løpende oppstår. Det kan være tilfeldig behov, eller at uhellet er ute. Det mest ideelle er planlagte utbedringer i henhold til en på forhånd oppsatt vedlikeholdsplan. Slike planer kan vi bistå med. Vi vet at det likevel kan være behov for løpende utbedringer. Vi har ressurser tilgjengelig for å bistå våre kunder.

Oppdragsavtale og fakturering

Oppdrag i forbindelse med byggservice utføres som regningsarbeider. Regningsarbeider faktureres etter medgåtte kostnader. Bo-service fakturer medgåtte kostnader hver måned som a-konto. All dokumentasjon i forbindelse med oppdraget oversendes ved sluttfaktura.

Kontaktperson for byggservice er:

Vidar B Hansen – 915 18 008