FASTAVTALER

Vi leverer fastavtaler og inspeksjoner

Vi påtar oss gjerne ansvaret for det løpende vedlikehold, og oppfølging av din bygningsmasse. Vi tar også ansvaret for periodevise inspeksjoner av ulike bygningsdeler eller andre funksjoner i forbindelse med bygg og eiendom.

Tjenesten kan omfatte:

  • Vaktmestertjenester
  • Internkontroll / HMS
  • Brannvern
  • Lekeplasser
  • Tilstandsvurderinger/vedlikeholdsplaner
  • Fyringsenheter
  • Taksluk, takrenner, nedløp m.m.
  • Andre oppgaver
Oppdragsavtale og fakturering

Vi kan tilby avtaler som en fastpris, eller oppgjør etter påløpte kostnader.

Kontaktperson for fastavtaler er:

Geir Stokstad – 413 26 967