ENTREPRISE

Vi leverer byggeprosjekter

Vi gir fastpris på prosjekter ved direkte forespørsel, og vi opererer i det åpne anbudsmarkedet.

Oppdragsavtale og fakturering

Prosjekter leveres i henhold til en forhåndsavtalt pris og fremdrift. I vårt tilbud beskriver vi leveransen ned i minste detalj. Fakturering skjer i henhold til avtalt faktureringsplan basert på en omforent fremdriftsplan.

Kontaktperson for entreprise/prosjekt er:

Rune på tlf 41575956 eller runeht@bo-service.no