SESONGTJENESTER

Vi leverer sesongbaserte tjenester

Bo-service leverer tjenester i forbindelse med sommer- og vintervedlikehold. Vi tar på oss ansvaret for at ditt uteareal til enhver tid skal fremstår slik som ønsket.

Tjenester i forbindelse med sommer- og vintervedlikehold kan omfatte:

  • Snørydding
  • Strøing
  • Soping
  • Gressklipping
  • Opparbeiding av utearealer
  • Trefelling og beskjæring
  • Annet stell av uteområder
Oppdragsavtale og fakturering

Vi kan tilby avtaler som en fastpris (pr. sesong e.l.) eller oppgjør pr. gang utført. Dere bestemmer hvordan avtalen skal være. Avtalen gjøres i forkant av hver sesong. Be oss om et tilbud på vinter og sommervedlikehold.

Kontaktperson for sommer- og vintervedlikehold er:

Geir Stokstad – 41 32 69 67