VISJON

ENKLERE HVERDAG

Vi ønsker at det skal være enkelt å forholde seg til Bo-service.

Vi skal jobbe for at våre kunder opplever Bo-service som fremoverlent problemløsere. Vi ønsker å bidra med god oppfølging og vil gi nødvendig informasjon om oppdraget. Ved å kontakte Bo-service ønsker vi at våre kunder skal bli tilbudt de fleste håndverkertjenester til bygg og eiendom.

Våre medarbeidere vil i felleskap planlegge oppdragene både i forhold til ressursbruk og kompetanse. Dette skal bidra til en god logistikk og punklighet. Vi vil at våre kunder skal oppleve oss som effektive.