Vi skifter dører og vinduer i Sentrum Borettslag

april 27, 2015 | posted in: NYHETER | by

Nå har vi startet arbeidet med å skifte ut 272 dører og vinduer i Sentrum Borettslag i Skien. Vi må da inn i alle leilighetene  – dette krever at tett og godt samarbeid med styret og beboerne i Borettslaget.

read more →

Avdekking av farlig avfall

januar 21, 2012 | posted in: AKTUELT | by

Isolerglassruter med PCB har vi lært oss å identifisere etter noen år. I sommer kom KLIF med klare krav til håndtering av isolerglassruter som inneholder klorparafiner. For oss betyr dette økte kostnader knyttet til håndtering og deponering av vinduer. Vi gjør våre kunder oppmerksom på denne kostnadsøkningen.

read more →

Rehabilitering Heggelia Borettslag

januar 21, 2012 | posted in: NYHETER | by

Vi har inngått en avtale med Heggelia Borettslag om utvendig rehabilitering av 6 bygninger. Rehabiliteringen består av utvendig etterisolering og skifte av samtlige vinduer og dører. Jobben startet i desember og avsluttes i juni. For Bo-service er denne jobben viktig da den gir oss litt langsiktighet i forhold til bemanning.

read more →

Rehabilitering Gimsøy II borettslag

januar 21, 2012 | posted in: NYHETER | by

Vi har inngått en avtale med Gimsøy II borettslag og skifte av vinduer i 10 bygg, samt rehabilitering av 20 gavlvegger. Arbeidene starter opp i månedsskifte januar/februar og går frem til juni. Vi er glad for å ha fått denne jobben da den vil vi oss kjærkommen aktivitet i en ellers laber periode i februar..

read more →